ئەپ پڕۆژە پێکهاتووە لە ، وەرگێڕێکی ٥ کیلۆواتی هایبرید کە توانای گەڕانەوەی کارەبای هەیە بە ڕۆژدا بۆ نیشتیمانی ، و ١٢ تەختەی خۆری لە جۆری پۆلی ٣٤٠ واتی ، لەگەڵ ٢٤ پاتری ٢ ڤؤڵتی ٨٠٠ ئەمپێری لە جۆری OPzV ...