ئەم پڕۆژە پێکهاتووە لە ٦ وەرگێڕی ٥ کیلۆواتی هایبرید کە بە تەریبی لێک بەستراون وە هێزیان دەگاتە ٣٠ کیلۆوات ، و ٤٨ تەختەی خۆری جۆری پۆلی ٢٦٥ وات ، لەگەڵ ٤٠ پاتری جۆری کاربۆن ٢٠٠ ئەمپێری نارادا ...