ئەم ئامێربەندە پێکهاتووە لە ٣٢ تەختەی خۆری ٣٢٠واتی لەگەڵ وەرگێڕێکی ٥ کیلۆواتی هایبرید کە دەتوانێ کارەبا بفرۆشێتەوە ، وە ٨ پاتری نارادا ی ICS